О НАМА

Уметничка школа у Ужицу основана је априла 2002. године, као резултат дугогодишњих настојања да Ужице, Златиборски округ, Југозападна Србија..., добију једну специјализовану средњу стручну школу која би афирмисала традиционалне, културне - духовне  вредности, настале на овим просторима. Са oснивањем Уметничке школе, град Ужице, постаје део уметничке мапе Европе.

Школа образује ученике у подручју рада Култура уметност и јавно информисање, у оквиру образовних профила у четворогодишњем трајању. По свему специфичан наставни процес, програмски садржаји који подстичу креативан и организациони прилаз у раду са ученицима, омогућавају Школи да под свој кров окупи најталентованије ученике из Златиборског округа, других крајева Србије, Црне Горе, Републике Српске... Подразумева се и стицање изузетно широког базичног образовања као основе за даље стручно усавршавање на нивоу вишег и високошколског образовања, првенствено, у сфери уметности.

Од  оснивања,  Школа се суочавала са бројним проблемима, од којих се кључни односио на недостатак сопствене школске зграде. Школа је почела са радом у изнајмљеном простору  Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" у Ужицу.

Недостатак адекватног простора имао је за последицу и низ других недостатака као што су лоши услови за рад, слаба техничка опремљеност итд. 31. октобра 2005.године, Светог Луку, Дан Школе, обележили су као нови почетак. Не само због симболике самог датума, када се обележава Дан свеца заштитника уметника, већ због чињенице да је Школа започела рад у новом објекту - згради Црвеног Крста у Ужицу.

Школа данас има на располагању функционалан простор прилагођен специфичностима организације образовно – васпитног процеса у једној специјализованој стручној школи. Тренутно, Уметничка школа располаже школском зградом и помоћним објектима површине око 1300 m². Доминира простор наменски везан за учионице опште и стручне наставе, специјализоване радионице – атељеи (намењени реализацији практичног рада ученика), библиотека, укупне површине 630 m². Језгро наставног кадра представљају академски образовани, афирмисани, креативни стручњаци, исказани у различитим подручјима уметничког стваралаштва.
Од оснивања школе 2002. до 2006. године, испуњени су услови за остваривање наставних планова и програма у оквиру  осам образовних профила: конзерватор културних добара, ливац уметничких предмета, гравер уметничких предмета, стилски кројач, дрворезбар, грнчар - уметничка керамика (уметнички занати).  Школске 2005/2006. године, уведена су  два нова образовна профила у области дизајна: техничар дизајна графике и техничар дизајна текстила.

Школа, тренутно, на нивоу школске године,  уписује 41-ог редовног ученика: 20 ученика у образовне профиле у домену дизајна и 21 ученика у образовне профиле у домену уметничког занаства. Данас, школу похађа 164 ученика распоређених у 8 одељења.

Наставни план и програм је концепцијски постављен тако да у оквиру четворогодишњег школовања  доминирају програмски садржаји из домена стручне наставе (општестручни и ужестручни предмети, практичан рад ученика).  Школски програм обухвата и општеобразовне предмете из области природних и друштвених наука, пре свега, у почетној фази школовања. Постојећи наставни план и програм представља добру основу за стицање примењивих знања и успешно радно ангажовање након завршетка школовања.

Креативност ученика Уметничке школе огледа се у великом броју секција, првенствено  у оквиру  стручне наставе: вајарска секција, јувилерска секција, стрип – радионица, секција ,,стилски кројач“, керамички дизајн, конзерваторска секција, граверска секција, креативна радионица која програм свог рада усмерава на различите области уметности – филм, фотографија, штампа, музика... У оквиру општеобразовних предмета организоване су: одбојкашка секција, новинарска секција која уређује и издаје школски лист АRT–QUART. Први број овог листа изашао је на Савиндан 2005.године.

Остварена је  сарадња са свим важнијим институцијама културе у граду, а то су: Народно позориште, Народни музеј, Градска галерија и Градска библиотека. Успостављена је и сарадња са одређеним бројем културних и научних институција у Републици Србији, уметничким галеријама, невладиним организацијама, специјализованим уметничким радионицама, индустријским предузећима чија је делатност делом везана за делатност школе. Такође, ученици су показали своја знања и квалитет освајањем бројних награда на локалним, савезним и међународним такмичењима (конкурсима).

У циљу презентације рада, стваралачких резултата ученика и професора, основана је 2005. године и Галерија Уметничке школе. Програмска оријентација Галерије везана је за организацију  изложби и јавне наступе ученика и професора, посете значајним уметничким и културним програмима, позиви и гостовање познатих уметника, организацији изложбе матурских радова...Галерија остварује изузетно богату сарадњу са установама културе у Ужицу и региону, локалним медијама, што је значајан корак популарисања рада и афирмације Уметничке школе.

Завршетак школовања сваке генерације ученика, Уметничка школа обележава промотивним програмима, почев од свечане академије, маскембала ученика, изложбе матурских радова коју прати и издавање репрезентативан каталога. 

Делатност Школе проширена је октобра 2005. године оснивањем ученичке задруге Art-Quart. Активности задругара усмерене су на израду уметничких експоната у оквиру секција и стручних смерова, њихову комерцијализацију, учешће и организација ликовних колонија, школа цртања, сликања, вајања, веза, ткања... У октобру 2006. године у просторијама Школе отворен је и продајни центар Ученичке задруге у коме су изложени ученички радови-уметнички експонати, сликарски материјал...

Слике, цртежи, скулптуре у глини и дрвету, гравуре, модели одеће и остали ученички радови, распоређени су на зидовима, у радионицама, ходницима, холовима,  на степеништима, у сваком кутку школе тако да је Школа испуњена експонатима кроз које одише топлина ученичке маште.