Из далеке прошлости датира ливење посуђа, накита и ливење уметничких предмета. Овај образовни профил пружа огромне могућности за бављеwе уметничким занатством и вајарством. Ученици на овом смеру могу научити одливање накита, уметничких предмета, као и индустријско и техничко ливење.
Кроз упознавање материјала и техника за израду калупа, преко израде скица, вајања, припреме алата до готовог одливка и завршне обраде.
Велике могућности и поља примене знања стеченог у школи. Предност уметничких ливаца је што могу да реализују поруџбину од почетка до краја...