Од оних давних дана када се човек огрнуо кожом неке дивље животиње да би одржао своју температуру и преживео на хладноћи, штошта се променило у људском одевању.
Ученици на овом смеру уче: шивење, плетење, ткање, вез…
Већ у првом и другом разреду науче да сашију основне одевне предмете – сукње, панталоне, кошуље итд.
Кроз проучавање историје костима и израду стилског костима, оспособљавају се за креирање и израду сложених костима за позориште, филм, телевизију.
Развијају своју креативност, засновану на познавању историје костима и моде уопште и пројектују савремени модни костим, за уникатну и конфекцијску производњу.


Поред рада у текстилној индустрији, овај смер пружа могућност индивидуалног рада и усавршавања у креирању и изради модних одевних предмета