Грнчарство је један од најстаријих уметничких заната. Бављење уметничким грнчарством и керамиком је велики изазов са небројеним могућностима које пружа савремена технологија и естетика. Земља и ватра су човеку одувек блиске и драге.
У оквиру наставе на овом смеру ученици се упознају пре свега са многим грнчарским и  уметничким техникама  израде уникатне керамике, као и технологијом за пројектовање и извођење масовне производње керамичких производа широке потрошње (употребна керамика).Људи су увек желели да имају лепе и скупоцене предмете. Уникатна, лепо обликована керамика је прави изазов за све љубитеље уметничких дела и велики подстицај и могућност за уметнике. У савременој производњи, потреба за добрим дизајном је резултат огромне конкуренције и пробирљивости тржишта. Све то је разлог за бављење овим старим, а и савременим уметничким занатом.