Сачувати или вратити сјај драгоценим старим предметима, ретким и скупоценим уметничким делима. Велики, леп и одговоран задатак!
У оквиру наставе на овом смеру ученици се упознају пре свега са многим техникама  којима су израђена уметничка дела, да би зашли у суштину технологије и касније успешно интервенисали на њиховој заштити или отклањању оштећења. У свом раду се сусрећу са штафелајним сликарством, иконописањем, папиром као материјалом, керамиком, зидним сликарским техникама,текстилом стаклом, дрветом, металом итд.Поред рада на конзервацији и рестаурацији уметничких дела у оквиру стручних тимова при галеријама и музејима, на основу стечених знања и познавања техника и материјала, можеш самостално стварати уметничка дела.Знања из области цртања, сликања, писма,иконописања, вајања, разних технологија, су добар основ за то.