КОЛЕКТИВ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

 

Андрић Емилија | Дипломирани филозоф

Филозофски факултет
Наставник
Аћимовић- Панић Весна | Дипломирани керамичар

Факултет примењених уметности и дизајна
Наставник
Богдановић Дејан | Дипломирани графичар- примењена графика

Факултет примењених уметности
Наставник
Бојић Зорица | Дипломирани економиста

Економски факултет
Рачуноводство
Бунарџић Душан | Дипломирани сликар

Факултет примењених уметности
Наставник
Бунарџић Софија | Дипломирани сликар- керамичар

Факултет примењених уметности
Директор
Вучићевић Милена | Дипломирани хемичар за истраживање и развој

Хемијски факултет
Наставник
Гавовић Јелисавета | Дипломирани географ

Географски факултет
Наставник
Гачић Милоје | Дипломирани машински инжењер

Машински факултет
Наставник
Гускић- Петровић мр Јелена | Дипломирани конзерватор- сликар

Академија за уметности и консервацију
Наставник
Даговић мр Милован | Академски кипар

Академија ликовних уметности
Наставник
Димитријевић мр Александар | Дипломирани сликар- професор ликовне културе

Академија чиковних уметности
наставник
Ђурђевић Јован | Дипломирани сликар

Факултет ликовних уметности
Наставник
Јовановић Снежана |

Основна школа
Хигијеничар
Јовановић Татјана | Дипломирани костимограф

Факултет примењених уметности и дизајна
Наставник
Катић Весна |


Хигијеничар
Лазић Ана | Дипломирани керамичар

Факултет примењених уметности
наставник
Лазић др Гордана | Дипломирани историчар уметности

Филозофски факултет
Наставник
Луковић Славко | Дипломирани графичар

Факултет ликовних уметности
Наставник
  Љубичић Гордана | дипл. биолог

Биолошки факултет
наставник
Мирчић Драган | Академски музичар

Факултет музичке уметности у Београду
Наставник
Обрадовић Добросав | Дипломирани графичар- примењена графика

Факултет примењених уметности
наставник
Павловић Милка | Дипломирани психолог

Филозофски факултет
Наставник, стручни сарадник
Панић Радиша | Машинбравар

Техничка школа
Домар
Панчић Верица |


Хигијеничар
Петровић Дејан | Дипломирани историчар

Филозоски факултет
Наставник
Попадић Драгана | Дипломирани математичар

Природно-математички факултет
наставник
  Попадић Срђан | Дипломирани правник

Правни факултет
секретар
Поповић Снежана |


Хигијеничар
Радовановић Миломирка | Дипломирани политиколог

Факултет политичких наука
Наставник
Ратковић Милинко | Факултет спорта и физичког васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања
Наставник
Средић Мирослав | Професор физичке културе

Факултет спорта и физичког васпитања
Наставник
Стаматовић Ивана | Дипломирани инжењер технологије

Технолошко-металуршки факултет
Наставник
Тановић Наташа | Дипломирани вајар

Факултет примењених уметности
Наставник
Тодоровић Маријана | Дипломирани сликар- професор ликовне културе

Академија уметности
Наставник
Угрен Ковачевић Биљана | Академски кипар

Академија ликовних уметнисти
Наставник
Филиповић Марија | Професор енглеског језика и књижевности

Филолошки факултет
Наставник
Чкоњевић Бранкица | Професор југословенских књижевности и српскохрватског језика

Филолошки факултет
Наставник
Шапоњић Снежана | Дипломирани физикохемичар

Природно-математички факултет
Наставник