УЧЕНИЦИ

Уметничкu школу, тренутно, похађа 157. ученика, који стичу знања и вештине у оквиру осам образовних профила: дизајн графике, дизајн текстила, конзерватор културних добара, стилски кројач, ливац уметничких предмета, гравер уметничких предмета, грнчар и дрворезбар.

Ученици Уметничке школе, оствареним резултатима у предходних пет година, репрезентовали су и афирмисали своју школу на бројним  такмичењима, ликовним колонијама и конкурсима у земљи и иностранству. Најуспешнији су излагали у Паризу, Лондону, Москви, Софији... Успостављена је и традиција да се ученици матуранти представе ужичкој јавности изложбом матурским радовима и самосталним изложбама у завршној години школовања.
Стицањем  дипломе ове школе ученицима се пружа основа да започну самосталну делатност већ након завршеног средњег образовања. Међутим већина се опредељује за наставак школовања на неком од факултета и академија и универзитетима у Београду, Крагујевцу, Новом Саду, Нишу...

Диплому Уметничке школе до сада је стекло 82. ученика (две генерације матураната). Од овог броја,  60 је наставило школовање на вишим школама и факултетима (преко 70%).

Прва генерација матураната успешно студира сликарство, вајарство, графику и графички дизајн, дизајн ентеријера, текстила, коже и обуће, конзервацију, керамику, на универзитетима у Београду, Крагијевцу...
Од 37 ученика прве генерације, успешно је положило пријемне испите и наставило школовање 26. ученика (15 - факултети и академије, 11- више школе).

Још запаженијии успех, по броју уписаних на факултете и више школе у области уметности, остварили су матуранти друге генерације.
Од  45 ученика друге генерације, на факултете и више школе уписао се 31. ученик (27 - факултет, 4 - виша школа).
Деветоро ученика уписало је Академију уметности у Новом Саду (сликарство, вајарство, графика). Из ове генерације 15 ученика је уписало уметничке факултете и академије на универзитетима у Београду (конзервација и рестаурација, керамика, графика, конзервација, архитектура историја уметности).
Три у Крагујевцу (дизајн ентеријера, зидно сликарство).
Четворо ученика студира на факултетима друштвених наука.
Неопходно је нагласити да на елитним факултетима и академијама у земљи, када је уметност у питању (Београд- Факултет ликовних уметности, Академија примењених уметности; Нови Сад- Академија уметости, Београд –Архитектонски факултет, Историја уметности – одсек на Филозофском факултету у Београду), тренутно студира 23. бивша ученика Уметничке школе.
Три ученика прве две генерације матураната успешно је положило пријемне испитена и уписало Уметничке факултете и Академије у Лондону и Венецији.
Већини наших ученика, захваљујући оствареним резултатима на пријемним испитима, омогућено је фиинансирање школовања из буџета Републике Србије.

Од изузетне врености, свакако, је и чињеница да је петоро бивиших ученика ове школа заузело прва места на пријемним испитима  на Академијама и Факултетима Београду и Новом Саду на смеровима: вајарство, керамика, графика, конзервација.