Опште стручни предмети


Опште стручни предмети су заједнички свим одсецима, јер обрађују ликовне области неопходне у свим уметничким занимањима.
Основ сваког ликовног уметничког дела је цртеж.

Опште стручни предмети су:

  • Теорија форме је ,,азбука” ликовног језика, наука о ликовним елементима, њиховим значењима и дејствима
  • Вајање и нацртна геометрија су пут ка схватању и употреби простора у ликовном изразу
  • Писмо- калиграфија са орнаментиком је предмет који се додирује са прошлошћу а чврсто је везан са најсавременијим токовима графичког дизајна
  • Историја уметности – путеви развоја ликовне културе, јуче, данас, сутра

Уже стручна настава се одвија у специјализованим кабинетима, опремљеним неопходном опремом за квалитетно извођење наставе и упознавање са техникама, материјалима и практичним поступцима у оквиру појединих занимања.
Стручну наставу на одсецима води квалитетан тим стручњака из сваке области, значајне за поједина занимања.