Шта се у школи учи?
  • Настава у Уметничкој школи се најгрубље може поделити на опште образовну и стручну. Веома тесно су повезане јер успешан креатор и стваралац мора бити, бар пристојно образован.
  • Општеобразовни део наставе садржи све средњошколске опште образовне предмете, који омогућавају нашим ученицима да по завршеном школовању, наставе са студирањем на факултетима друштвеног смера, наравно укључујући пре свега Уметничке академије и факултете.
  • Стручни део наставе се може поделити на опште стручне и уже стручне предмете, на појединим одсецима. Опште стручни предмети су: цртање и сликање, вајање, теорија форме, писмо, историја уметности и нацртна геометрија.
  • Најуже стручни предмети на одсецима се састоје од предмета који проучава технологију-материјале и технике и практичног дела наставе
  • Основни циљ и специфичност школовања у нашој школи је да ученике обучимо и оспособимо за самосталан рад по завршетку четворогодишњег школовања.

Преглед предмета по годинама

1. година
Српски језик
Страни језик
Музичка култура
Физичко васпитање
Историја
Математика
Физика
Хемија
Географија
Биологија
Информатика
Историја уметности
Материјали и технике
Пракса
Цртање и сликање
Вајање
Писмо
Теорија форме
Грађанско васпитање
Веронаука

2. година
Српски језик
Страни језик
Музичка култура
Физичко васпитање
Историја
Математика
Физика
Хемија
Устав
Историја уметности
Материјали и технике
Пракса
Цртање и сликање
Вајање
Писмо
Фотографија
Обликовање графике
Технологија штампе
Обликовање текстила
Историја костима

3. година
Српски језик
Страни језик
Музичка култура
Физичко васпитање
Психологија
Историја уметности
Материјали и технике
Пракса
Цртање и сликање
Нацртна геометрија
Преплетаји тканина
Штампа текстила
Ткање
Технике зидног сликарства
Основе конзервације
Уметничка графика

4.година
Српски језик
Страни језик
Музичка култура
Физичко васпитање
Филозофија
Историја уметности
Материјали и технике
Пракса
Цртање и сликање
Предматурска пракса
По одсецима
Пројектовање и реализација матурског рада