КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Уметничка школа, Ужице
Улица Велики парк бр. 3, 31000 Ужице
телефони: 031/ 513-095, 518 – 982
e-mail: eduart@open.telekom.rs

Уметничка школа се налази у згради Црвеног крста у Ужицу, у непосредној близини Аутобуске станице. У близини школе се налазе и Велики парк, Ватрогасни дом, Јавна гаража, Железничка станица.

Школа нема сопствене капацитете за смештај ученика који долазе са стране, али постоји добра сарадња са неколико ученичких домова:
Дом „Петар Радовановић“  - 031/ 511-366, 511-346 www.dompruzice.org
Дом ученика Коштица - 031/ 552-645
Дом СОШ / специјална основна школа Миодраг В. Матић - 031/ 563 690