УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТИ И ШКОЛЕ

Универзитет уметности у Београду / Факултет примењених уметности / Факултет ликовних уметности
www.arts.bg.ac.yu/fpu/

Академија уметности – Нови Сад
www.akademija.ns.ac.yu/

Филолошко уметнички факултет – Крагујевац
www.filum.kg.ac.yu

Виша политехничка школа – Београд
www.politehnika.edu.yu/

Виша школа ликовних и примењених уметности – Београд
www.vslpu.edu.yu

Факултет уметности у Приштини – Звечан
www.fakultetumetnosti-zvecan.edu.yu/

 

ПРИВАТНИ ФАКУЛТЕТИ И АКАДЕМИЈЕ

Академија лепих уметности – Београд
www.akademija.ns.ac.yu/

Академија уметности БК
www.au-bk.edu.yu

Факултет за дизајн – Београд
www.design.edu.yu