ДОКУМЕНТА

Образац за подношење захтева за приступ информацијама

Информатор о раду Уметничке школе у Ужицу

СТАТУТ Уметничке школе у Ужицу

Правила понашања у Уметничкој школи у Ужицу

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о безбедности ученика

Правилник о одговорности ученика

Правилник о одговорности запослених

Правилник о организацији и систематизацији послова

Raspored pismenih zadataka i kontrolnih vežbi za 2016/2017

Ликовни конкурс 2017

Табела за податке- ликовни конкурс 2017

Календар активности за спровођење  уписа ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину

Raspored pismenih zadataka i kontrolnih vežbi za 2017/2018

Raspored pismenih zadataka i kontrolnih vežbi za 2017/2018 (usvojen 30.11.2017)

Kalendar aktivnosti za upis učenika u srednju školu za školsku 2018/2019