КАЛЕНДАР СПРОВОЂЕЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2009/10

датум

 

време

31.05. понедељак

01.06. уторак

Пријем пријава за полагање матурског испита

08,00-15,00 сати

31.05. понедељак

01.06. уторак 

Предаја елабората

08,00-15,00 сати 

02.06. среда

Полагање испита из предмета Српски језик и књижевност

13,00-15,00 сати

03.06. четвртак

Полагање испита из предмета Теорија форме

09,00 сати

03.06. четвртак

Полагање испита из предмета 

Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком

13,00 сати

07.06. понедељак

Полагање испита из предмета Енглески језик и књижевност

11,30-13,00 сати

07.06. понедељак

Полагање испита из предмета Нацртна геометрија

09,00- 11,00 сати

07.06. понедељак

Полагање испита из предмета Технологија штампе

13,30-15,30 сати

08.06. уторак

Одбрана матурских радова- Обликовање графике

13,00 сати

09.06. среда

Полагање испита из предмета Историја уметности

11,00-13,00 сати

09.06. среда

Полагање испита из предмета Преплетаји тканина

13,00-15,00 сати

09.06. среда 

Полагање испита из предмета Текстилна технологија

15,00 сати 

10.06. четвртак

Одбрана матурских радова- Конзерватор културних добара

09,00 сати

10.06. четвртак 

Одбрана матурских радова- Ливац уметничких предмета

14,00 сати

11.06. петак

Одбрана матурских радова- Гравер уметничких предмета

09,00 сати

11.06. петак

Одбрана матурских радова- Дизајнер текстила

13,00 сати

14.06. понедељак

Потписивање диплома (директор)

 

15.06. уторак

Свечана додела диплома матурантима

18,00 сати

 

Директор школе:

Обрадин Јешић