КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ

Садржај активности:

21. и 22. маја- Пријављивање ученика за пријемни испит.

 Документа која се предају:

- попуњена пријава за полагање пријемног испита (добија се у школи), 

- ђачка књижица са овереном фотографијом, матичним бројем и шифром у бази података (шифра код секретара Основне школе) – на увид,  

- лекарско уверење, 

- извод из матичне књиге

- Сведочанство о завршеној Основној школи (доставити најкасније до 8.јуна ).


4, 5. и 6. јуна - Пријемни испити у уметничким школама ликовне области:

Сва три дана ученици су у обавези да се појаве у 8:30, када почиње прозивка и распоред по учионицама

4. јун- Цртање (од 9:00 до 12:00)

Потребно је понети прибор за цртање: меке оловке, гумица, зарезач  и селотејп).

5. јун- Сликање (од 9:00 до 12:00)

Потребно је понети прибор за цртање: четкице, палета, темпере, посуда за воду, крпа и селотејп).

6. јун- Вајање (од 9:00 до 12:00)

Потребно је понети мале шпахтле за вајање.

Школа обезбеђује папир за цртање и сликање, као и глину за вајање!

Кандидати су у обавези да сва три дана код себе имају ђачку књижицу са овереном фотографијом.

 

5-10. јун (8.00- 16.00)- Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

7. јун- (9.00 до 14.00)- Подношење сведочанстава из Основне школе за ученике који то нису урадили приликом пријаве за полагање)

8. јун (у 7 часова)- Истицање прелиминарних резултата пријемног испита.

9. јун (у 8 часова)- Истицање коначних резултата пријемног испита.

10. јун (од 9.00 до 14.00 часова)- Кандитати који су положили пријемни испит испуњавају листу жељених образовних профила

до 11. јуна од 9.00 часова- Коначни резултати пријемних испита и упис ученика (сматраће се да су кандидати који у овом термину не потврде упис, одустали од уписа и потребно је да се пријаве у својим основним школама за полагање квалификационих испита)