УСВОЈЕНЕ ОБЛАСТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2010/2011

На Наставничком већу, одржаном дана 15.12.2010, усвојена је листа области за полагање матурског испита из стручних предмета за школску 2010/2011 годину. У складу са Правилником Уметничке школе, усвојена листа области на огласној табли Школе или ставља на увид ученицима на други погодан начин најкасније 10 пре изјашњавања ученика за област из које ће радити практичан рад.

Ученици се слободно опредељују за област из које ће радити практичан рад писменим изјашњавањем, најкасније до краја првог полугодишта.

***

Ученици ће се том приликом изјаснити и о изборним предметима чији су садржаји од посебног значаја за даље образовање или професионални рад.

Изборни предмети су:

За профил техничар дизајна графике:

  • енглески језик
  • историја уметности
  • технологија штампе

за профил техничар дизајна текстила:

  • енглески језик
  • историја уметности
  • преплетаји тканина
  • текстилна технологија

за одељење уметничких заната:

  • теорија форме
  • писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
  • нацртна геометрија