ИЗЈАШЊАВАЊЕ МАТУРАНАТА О ИЗБОРУ ОБЛАСТИ И ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ЗА 2010/2011

Дана 27. 12. 2010. извршено је изјашњавање матураната о одабиру области из којих ће полагати практичан део матурског испита. Том приликом ученици четврте године су се изјаснили и о изборном предмету, чији су садржаји од посебне важности за даље образовање и професионални рад.

***

Оба извештаја о изјашњавању налазе се као прилог уз ову вест.

О извлачењу задатака за матурски рад бићете накнадно обавештени.