Конкурс за дизајн логоа и амбалаже Златарског сира

Туристичко-спортски центар Златар

и

Регионална развојна агенција Златибор д.о.о. Ужице

расписују

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН ЛОГОА И АМБАЛАЖЕ ЗЛАТАРСКОГ СИРА

 

Награда: 40 000 динара

Предложено решење логоа мора да има следеће карактеристике:

  • Знак и испис Златарски сир на српском и енглеском језику
  • Решења се достављају у боји и у црно-белој варијанти
  • Решења морају бити у векторском формату
  • Уз решење треба доставити краће објашњење и технички опис

Предложено решење амбалаже мора да има следеће карактеристике:

  • Испуњава санитарне и друге услове паковања хране
  • Еколошки дизајн и еколошки материјали
  • Атрактиван изглед и функционалност
  • Могућност израде у различитим запреминама (100г, 500г, 1000г и тд)
  • Уз решење треба доставити краће објашњење и технички опис

Идејна решења се, уз Пријаву на конкурс, достављају у запечаћеној коверти најкасније до 22.07.2011. године до 12.00 часова, на адресу:

Туристичко-спортски центар Златар

31320 Нова Варош, Карађорђева 36

Са назнаком „Конкурс за дизајн логоа и амбалаже Златарског сира“

Више о детаљима конкурса на адреси: http://www.rrazlatibor.co.rs/2010-12-17-18-58-31/860-2011-06-29-12-38-31