Годишњи план рада 2011/2012

На седници Наставничког већа одржаној 13. септембра 2011, усвојен је Годишњи план рада за 2011/2012. Документ можете погледати у прилогу овог текста