Одржан огледни час практичне наставе (ливац уметничких предмета))

У петак, 23.12.2011. мр Милован Даговић, наставник на смеру ливац уметничких предмета одржао је огледни час из практичне наставе (одељење II2). 

Тема часа је процес уметничког стварања, разложен на стваралачке фазе:

  • информација (повезивати утиске и сазнања у корелацији са осталима гранама уметности: музика, књижевност, филм, фотографија...)
  • мотивација као кључни елемент- заинтересованост за тему и истраживање са појачаним мотивом у креирању практичног рада
  • обрада (почетак решавања задатка користећи задати материјал: папир, глина, туш, боја, оловка у боји, фломастер, подлоге у боји, папири
Циљ је да ученик систематизовано примењује стечене вештине од идеје до финалног рада (скица, преношење у материјал, моделовање глине, одливање, ретуширање, патинирање).
Часу су присуствовали директор школе мр Обрадин Јешић и наставници стручних предмета: Наташа Тановић, мр Јелена Гускић Петровић и Дејан Богдановић.
Припрему за час можете наћи у прилогу овог текста.