КАЛЕНДАР УПИСА У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ УЖИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013

Обавештавамо све заинтересоване осмаке за упис у Уметничку школу у Ужицу да је донет календар уписа. (Верзију календара у pdf формату можете преузети овде)

КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ

Датум и време

Садржај активности

 

26, 28. и  29. маја

 

Пријављивање редовних  ученика за пријемни испит

(8.00 – 14.00)

Потребна документа за пријаву

- Попуњена пријава за полагање пријемног испита 

 (добија се у Школи)

- Ђачка књижица са овереном фотографијом, матичним бројем и шифром у бази података (шифра код секретара Основне школе)

- Извод из матичне књиге рођених

8. jун

Пријемни испит-цртање

· 8.30 – Прозивка ученика

· Ученици су у обавези да са собом понесу оловке за цртање

· 9.00-12.00 – полагање испита

9. јун

Пријемни испит-сликање

· 8.30 – Прозивка ученика

· Ученици су у обавези да са собом понесу темпера боје, четке за сликање, палету, крпу и посуду за боју

· 9.00-12.00 – полагање испита

10. јун

Пријемни испит-вајање

· 8.30 – Прозивка ученика

· Ученици су у обавези да са собом понесу мале шпахле за вајање

· 9.00-12.00 – полагање испита

до 13.06.2012

7.00 – Истицање прелиминарних резултата пријемног испита

13. јун

9.00-12.00

Омогућиће се разгледање свих радова са провером унетих бодова у прелиминарној листи

Жалбе на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник могу се улагати до 12h наредног дана у односу на одржани део Пријемног испита:

за цртање до 12h 9.6.2012,

за сликање до 12h 10.6.2012,

за вајање до 12h 11.6.2012) и

за уношење бодова у бодовне листе до 16h 13.6.2012.

(жалбе на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати).

Комисија за жалбе даје одговор за сваки предвиђени рок за жалбе до 18h текућег дана.

15. јун

8.00 – Истицање коначних резултата пријемног испита

до 23.06.2012.

Кандидати који су положили пријемни испит предају оригинално сведочанство о завршеној основној школи, уверење о положеном завршном испиту са освојеним бодовима  као и бодовима освојеним на такмичењима и уписаним идентификационим бројем кандидата (из базе) ипопуњавају листу жељених образовних профила коју добијају у школи.

25.06.2012.

до 7.00

Истицање коначних резултата пријемног испита као и распоред по образовним профилима

25.06.2012.

Упис ученика