Календар спровођења матуре у јунском року


датум

 

време

04.06. понедељак

05.06. уторак

Пријем пријава за полагање матурског испита

08,00-15,00

04.06. понедељак

05.06. уторак

Предаја елабората

08,00-15,00

05.06. уторак

Полагање испита из предмета Српски језик и књижевност

13,00-15,00

06.06. среда

Полагање испита из предмета

Историја уметности

09,00-11,00

06.06  среда

Полагање испита из предмета

Tехнологија зидног сликарства 

11,00- 13,00

06.06. среда

Полагање испита из предмета

Теорија форме

13,00-15,00

06.06. среда

Полагање испита из предмета

Писмо

15,00-17,00

07.06. четвртак

Полагање испита из предмета

Енглески језик и књижевност

13,00- 14,00

07.06. четвртак

Полагање испита из предмета

Технологија штампе

09,00- 11,00

07.06. четвртак

Полагање испита из предмета Нацртна геометрија

12,00-14,00

07.06. четвртак

Полагање испита из предмета

Текстилна технологија

14,00-16,00

11.06. понедељак

Одбрана матурских радова-

Дизајнер текстила

09,00-12,00

11.06. понедељак

Одбрана матурских радова-

Сликање

13,00-14,30

11.06. понедељак

Одбрана матурских радова-

Oснови технологије и конверзације

14,30-16,00

12.06. уторак

Одбрана матурских радова-

Обликовање графике

13,00-15,00

12.06. уторак

Одбрана матурских радова-

Графика

15,00-16,00

13.06. среда

Одбрана матурских радова-

Ливац  уметничких предмета

9,00-12,00

13.06. среда

Одбрана матурских радова-

 Гравер уметничких предмета

13,00-16,00

13.06. среда

Одбрана матурских радова-

Грнчар- уметничка керамика

16,00-20,00