КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

 

Датум и време

 

Садржај активности

 

24 - 27. маја

 

Пријављивање редовних ученика за пријемни испит

(8.00 – 14.00)

Потребна документа за пријаву

 

·   Попуњена пријава за полагање пријемног испита 

(добија се у Школи)

·   Ђачка књижица са овереном фотографијом,

матичним бројем и шифром у бази података

(шифра код секретара Основне школе)

·   Извод из матичне књиге рођених

 

6.jун

 

Пријемни испит- цртање

 

·   8.30 – Прозивка ученика

Ученици су у обавези да са собом понесу оловке за цртање

·   9.00 - 12.00 – полагање испита

 

7. јун

 

Пријемни испит- сликање

 

·   8.30 – Прозивка ученика

Ученици су у обавези да са собом понесу темпера боје, четке за сликање, палету, крпу и посуду за боју

·   9.00 - 12.00 – полагање испита

 

8. јун

 

Пријемни испит- вајање

 

·   8.30 – Прозивка ученика

Ученици су у обавези да са собом понесу мале шпахле за вајање

·   9.00 - 12.00 – полагање испита

 

до 12. јуна 2014.

 

7.00 – Истицање прелиминарних резултата пријемног испита

 

 

најкасније

12. јун 2014.

8.00 - 16.00

 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

 

до 13. јуна 2014.

 

12.00 – Истицање коначних резултата пријемног испита

 

до 23. јуна 2014.

 

Кандидати који су положили пријемни испит предају:

·   Оригинално сведочанство о завршеној основној школи,

·   Уверење о положеном завршном испиту са освојеним бодовима, као и бодовима освојеним на такмичењима

·   Сведочанства о завршеном 6, 7. и 8. разреду основне школе

·   Лекарско уверење

·   Попуњавају листу жељених образовних профила коју добијају у школи.

 

26. јун 2014.

до 8.00

 

Истицање коначних резултата пријемног испита као и распоред по образовним профилима

 

26. јун 2014.

 

Упис ученика