Почетак школске 2014/2015

 

ПОЛАЗАК У ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ-

ПОНЕДЕЉАК, 1.9.2014.

 

Прва смена:

ПРВИ (и ЧЕТВРТИ РАЗРЕД)- у 7:30 (Први час је час одељењског старешине)

 

Друга смена:

ДРУГИ и ТРЕЋИ РАЗРЕД- у 13:45 (Први час је час одељењског старешине)

 

***

УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: 

·        СВЕДОЧАНСТВО ИЗ ПРЕТХОДНОГ РАЗРЕДА

·        ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС