КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Датум и време 

Садржај активности

 

23 - 26. маја

 

Пријављивање  ученика за пријемни испит

од 8,00 до 13,00 сати

5, 6 . и 7.јуна

Пријемни испити у уметничким школама

ликовне области

5. јун

Цртање

6. јун

Сликање

7. јун

Вајање

најкасније до 11. јуна до 8 часова

Прелиминарни резултати пријемног испита

11. јуна од 8.00 до 16.00 часова

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

 

12. јуна у 12.00 часова

 

Коначни резултати пријемних испита